За нас

Емилия Станчева

е магистър по английска филология – литература. Има над 15 год. опит в преподаването на английски език. Завършила е курс по общ английски в Regent London чрез програма Grundvig. Притежвава сертификат за преподаване от Alison TESL. Работила е като преводач към различни агенции повече от 10 год.

 

Нашите преподаватели са опитни, работят интензивно с езика заедно с различни възрастови групи. Притежават необходимите квалификации и методите на работа са ориентирани към индивидуалните потребности на клиента.